Làm đẹp không gian sống

Công ty YOSHIMOTO, bằng kiến thức chuyên môn về vật liệu cho không gian sống được tích lũy qua nhiều năm,
sẽ tiếp tục tiên phong tạo dựng các giá trị mới, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và sự thay đổi không ngừng của thời đại.

Yoshimoto

Giới thiệu về tầm nhìn kinh doanh

  • Sản phẩm

    Trong suốt gần nửa thế kỷ kể từ khi thành lập, điểm mạnh của YOSHIMOTO là năng lực công nghệ và mạng lưới rộng trong ngành công nghiệp nhà ở trong và ngoài Nhật Bản. YOSHIMOTO có năng lực nhanh chóng hoạch định kế hoạch và phát triển sản phẩm từ ý tưởng gốc.

  • Phát triển vật liệu

    YOSHIMOTO có chuyên môn sâu về vật liệu composite. Chúng tôi nghiên cứu đặc tính và phát triển công thức cho từng loại vật liệu bằng công nghệ riêng để tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng và có tính ổn định.